+48 222 501 777

Sprawdź koszty przesyłki
 
 
 
 
 
 

Sklep

 • PIECE I AKCESORIA
  Piece elektryczne i gazowe do wypalania ceramiki. Piece specjalistyczne i hobbystyczne. Umeblowanie pieca, akcesoria

 • MASY CERAMICZNE
  Glina do wszystkich zastosowań, masy lejne, masa papierowa i porcelana.

 • SZKLIWA
  Szkliwa w proszku oraz płynne, nisko i wysokotemperaturowe. Szkliwa do wypałów raku.

 • KOŁA GARNCARSKIE
  Elektryczne koła garncarskie do toczenia z gliny. Koła garncarskie nożne.

 • NARZĘDZIA
  Narzędzia do modelowania i obróbki gliny.

 • FARBY CERAMICZNE
  Pigmenty i tlenki do barwienia szkliw i mas ceramicznych, farby naszkliwne oraz majolikowe, angoby, lustry.

 • URZĄDZENIA
  Specjalistyczne wyposażenie pracowni ceramicznej. Walcarki, tłoczarki, kabiny natryskowe.

 • PODRĘCZNIKI I ALBUMY
  Literatura dotycząca ceramiki, fusingu i tematów pokrewnych. W języku polskim i angielskim.

 • FORMY GIPSOWE
  Formy przeznaczone do tworzenia z masy lejnej oraz wylepiania z masy plastycznej.