+48 222 501 777

Sprawdź koszty przesyłki

Sklep

 • PIECE I AKCESORIA
  Piece elektryczne i gazowe do wypalania ceramiki. Piece specjalistyczne i hobbystyczne. Umeblowanie pieca, akcesoria

 • MASY CERAMICZNE
  Glina do wszystkich zastosowań, masy lejne, masa papierowa, porcelana, glina samoutwardzalna.

 • SZKLIWA
  Szkliwa w proszku oraz płynne, nisko i wysokotemperaturowe. Szkliwa do wypałów raku.

 • KOŁA GARNCARSKIE
  Elektryczne koła garncarskie do toczenia z gliny. Koła garncarskie nożne.

 • NARZĘDZIA
  Narzędzia do modelowania i obróbki gliny.

 • FARBY CERAMICZNE
  Pigmenty i tlenki do barwienia szkliw i mas ceramicznych, farby naszkliwne oraz majolikowe, angoby, lustry.

 • URZĄDZENIA
  Specjalistyczne wyposażenie pracowni ceramicznej. Walcarki, tłoczarki, kabiny natryskowe.

 • PODRĘCZNIKI I ALBUMY
  Literatura dotycząca ceramiki, fusingu i tematów pokrewnych. W języku polskim i angielskim.

 • FORMY GIPSOWE
  Formy przeznaczone do tworzenia z masy lejnej oraz wylepiania z masy plastycznej.

Szkoła Ceramiki


Niepubliczna Artystyczna Szkoła Ceramiki „Ceramiq” jest pierwszą w Warszawie przestrzenią kształcenia artystów ceramików. Działa na podstawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oferta Szkoły Ceramiki „Ceramiq” jest adresowana do absolwentów uczelni artystycznych, liceów ogólnokształcących, liceów plastycznych, techników oraz innych szkół ponadgimnazjalnych – jednym słowem wszystkich, którzy pragną poznać lub rozwinąć znajomość technologii tworzenia ceramiki oraz zdobyć umiejętności praktyczne w tej dziedzinie.

Kształcenie w szkole odbywa się w trybie weekendowym lub w formie organizowanych warsztatów i kursów. Pełną ofertę zajęć prezentujemy na stronie szkoły www.szkołaceramiki.pl lub z zakładce "warsztaty i kursy".


Kurs ceramiki dla początkujących
Warsztaty toczenia na kole
Warsztaty biżuterii ceramicznej
Warsztaty układania mozaiki ceramicznej